Rekalibracija auto stakla, Royal glass service Beograd, Srbija

Glass service | Rekalibracija ADAS sistema

Rekalibracija

Zbog čega treba uraditi rekalibraciju ADAS sistema?

Svaki put kada se zameni vetrobransko staklo, dolazi do pomeranja kamere koja je na njemu,pa je potrebno da se ista rekalibriše.

Ako se ne uradi rekalibracija kako je propisao proizvođač vozila, Vaš ADAS sigurnosni sistem neće funkcionisati kako treba, a to može uticati na bezbednost vožnje.

Glass Service kao partner AGE grupacije, učiniće sve da Vaša sigurnost bude uvek na prvom mestu.

Bilo da je u pitanju dinamička rekalibracija vožnjom kola ili statička u servisu,koja je u 70% slučajeva,naša usluga rekalibrisanja u potpunosti ispunjava kriterijume proizvođača vozila, a izvode je ADAS kvalifikovani tehničari.

Nakon svake rekalibracije, izdajemo sertifikat koji dokazuje da je podešavanje ADAS sistema uspešno a vozilo bezbedno za vožnju.

Više o ADAS sistemu rekalibracije pogledajte u sledećem videu